About us

Founding Members

Param Bhat, Vinayak Hegde, Ragu Kattinakere, Naveen Hegde, Shrikanth Hegde, Nagabhushana Madhyasta, Uday Shastri, Vishnu Bhat

Director: Param Bhat

Treasurer: Sharada Bhat

Nagabhushana Madhyastha

Orchestra - ಹಿಮ್ಮೇಳ

Singers - Baagavata: Kallabhag Vinayak Hegde

Ragu Kattinakere

Drone - Sruthi: Baada Vishnu Bhat

Maravante Nagbhushana Madhyastha

Hand drums - Maddale : Sirsi Uday Shastri

Maravante Sridhar Madhyasthya

Kallabhag Vinayak Hegde

Drums - Chande: Ragu Kattinakere

Kallabhag Vinayak Hegde

Coordination, Costumes - ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ್ಯ

Kandika Naveen Hegde

Ragu Kattinakere

Vinayak Hegde

Support from Yakshagana Artists: India

Chande Mahabhaleshwara Mudugodu

Sanjaya Beleyuru

Raghavendra Aacharya Sagara

Amruthdev Kattinakere

Nagabhusha Kedalesara

Bhargava Kedalesara

Many more well wishers, viewers, friends, donors and sponsors......

Artistic Director: Vinayak Hegde

Hindustani Classical Vocalist

www.vinayakhegde.ca

Actors - ಮುಮ್ಮೇಳ

Khandika Naveen Hegde

Varanakere Shrikant Hegde

Elluru Kaviraja Udupa

Elluru Bindu Udupa

Hellekoppa Shreeharsha Hegde

Maravante Nagabhushana Madhyastha

Doddamani Sharada Bhat

Gunjgodu Madhusudhan Bhat

Kambalimoole Ananthakrishna Upadhyaya

Balike Ananya

Balike Krishnaprasad

Karki Nimish Hegde

Manjuguni Manjunatha Bhat

Vaalagalli Shrikrishna Shanbhag

Vishal Bhat and Kavya Hegde (training)

Ragu Kattinakere


Stage/Lighting/AV - ರ೦ಗಸ್ಥಳ, ದೀಪ, ಧ್ವನಿ

Maravante Nagabhushana Madhyastha

Param Bhat

Vinayaka Habbu

Vinayak Hegde

Ragu Kattinakere


Videography - ಚಲನಚಿತ್ರಗ್ರಹಣ

Vinayaka Habbu

Sudha Hegde


Visiting Artists - ಅತಿಥಿ ಕಲಾವಿದರು

Rajendra Kedlaya - Indiana, USA

Shashidhar Somayaji - California, USA

Web/Public Relations - ಅಂತರ್ಜಾಲ/ಪ್ರಚಾರ

Ragu Kattinakere


Photography - ಚಿತ್ರಗ್ರಹಣ

Ramachandra Upadhyaya

Support/Logistics/Make up - ಸಹಕಾರ

Gauri Madhyastha

Reshma Bhat

Sudha Hegde

Pratibha Shastri

Deepti Hegde

Sharada Bhat

Aparna Bhat

Kavita Habbu

Vaalagalli Jyothi Shanbhag

Prabha Hebbar

Gunjgodu Mangala Bhat

Kannan

Bhamini Kannan

Geetha Upadhyaya

Anantha Krishna

Karki Anil Hegde

Karki Deepali Hegde

Kandika Bhavana Hegde

Honnesara Vikas Bhat

Honnesara Shruti Bhat

Asha Balike

Gulbarga Anil Kulkarni

Gulbarga Neeta Kulkarni

Anirudh Kulkarni

Hellekoppa Spoorthi Hegde